Mao Le - #2034

Cộng Caphe Chung cư Tôn Thất Đạm Things Café

Cộng Caphe
8 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, TP. HCM
Cộng Caphe đem đến một cái nhìn hoài cổ cho các Weekend Warrior với phong cách thiết kế, phục vụ gợi nhớ đến xã hội Việt Nam bao cấp những năm 70-80 thế kỷ trước. Nếu bạn cần một điểm cà kê với bạn bè mang phong cách không-đụng-hàng, thì Cộng là nơi không thể bỏ qua trong check list cuối tuần này!

Photos