Nguyễn Bá Chung - #1653

Lăng Chủ tịch HCM Hoàng thành Thăng Long Chùa Trấn Quốc

Lăng Chủ tịch HCM
Hùng Vương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công ngày 2/9/1973 tại vị trí của lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Là một công trình văn hóa, nghệ thuật lớn, đây là điểm mà Weekend Warrior không thể bỏ qua khi đến với thủ đô.

Photos