Trần Thị Ngọc Mai - #252

Chùa Ông Chợ cổ Cần Thơ Khám Lớn Cần Thơ

Chùa Ông
32, Hai Bà Trưng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
Hơn một trăm năm tuổi, và là một phần trong tâm hồn & di sản của người dân Tây Đô. Đó là miếu thờ Quan Đế hay còn gọi là Chùa Ông. Khám phá nét cổ xưa & đắm mình trong không gian bình yên cuối tuần này, tại sao không? Lập hội đi ngay nào!

Photos